Futsal Mad Max ry vuosikokouskutsu

19.5.2015

Futsal Mad Max ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 11.6.2015 klo 18.30 Liikuntahallin kokoustilassa. Alla muistin virkistykseksi kokouksen esityslista.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.