Futsal Mad Max ry vuosikokouskutsu

30.6.2017

Futsal Mad Max ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 13.7. klo 18:00 Alitalon juhlatilassa osoitteessa Kärjenniementie 113. Tervetuloa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lisätiedot Joni Niskavaara puh. 0405446684