Futsal Mad Max ry:n vuosikokous

Futsal Mad Max ry:n vuosikokous

Futsal Mad Max ry:n sääntöjen määräämä vuosikokous pidetään Alitalon juhlatilassa, Kärjenniementie 113, ke 17.8.2022klo 18:30. Tervetuloa.

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen esityslista

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.      Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Lisätiedot Jukka Kastelvuo, 040 719 7179