TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ovat suojattu salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa seuran varastossa.
 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena pelaajalistojen luovuttaminen tapahtumien tai koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille sekä lajiliitoille.
Futsal Mad Max on tehnyt sopimuksen jäsentietojen luovuttamisesta Pelipaikkaan / Tasoon Suomen Palloliiton edellyttämällä tavalla.
 
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja eteenpäin soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
 

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsentietoja säilytetään vain niin kauan kuin tarpeen jäsenyysseurannan- ja historian kannalta.  Tiedot poistetaan turvallisesti tietotarpeen poistuttua.
 
Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä.
 
Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 
Oikeus korjata, muokata tai päivittää annettuja tietoja
saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua tapahtumaan poistuu)
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Futsal Mad Max ry. voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.  Futsal Mad Max voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 
 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
 
 

Pakolliset tiedot

Yhdistyksen (Futsal Mad Max ry) luottamushenkilöiden osalta yhdistyslain ja toiminnan edellyttämät tiedot: nimi, kotipaikkakunta , osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 
Sopimussuhteissa olevilta tahoilta kerätään perustiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite
 
Allergiatiedot ja mahdolliset sairaudet tapahtumiin osallistuvien osalta.
 
Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot, jotka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen muodostaa sopimuksen.
 
Sopimusta ei voida toteuttaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista.
 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen futsalmadmax@hotmail.com
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti seuran tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen.
 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty ylätunnisteessa mainittuna ajankohtana.
 
 
 

Päivitetty 26.2.2021